Tisztelt Érdeklődők! Kedves Kollégák!

.

Régóta terveztem már, hogy a szokásos publikációk, cikkek, könyvek, tananyagok, interjúk mellett egy szakmai interaktív, blog jellegű honlap segítségével, relatíve rendszerezett keretek között, de mégis rugalmas, az aktualitásokat gyorsabban követő formában osszam meg szakmai eredményeimet, véleményemet, gondolataimat. Most jutottam el a megvalósításig…
A honlap elkészítése, s benne különösen az „innováció-marketing” témakör új kutatásai az elnyert Szentágothai János Tapasztalt Kutatói Ösztöndíj révén, az Európai Unió és Magyarország támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 azonosító számú „Nemzeti Kiválóság Program – Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése konvergencia program” című kiemelt projekt keretei között valósultak meg

KUTATÁSI ÉS GYAKORLATI EREDMÉNYEK – VÉLEMÉNYEK – VITÁK - NÉGY IZGALMAS TÉMAKÖR - ÉRDEKESSÉGEK - HASZNOS TARTALMAK – SZAKÉRTŐI TEVÉKENYSÉG


KUTATÁSI ÉS GYAKORLATI EREDMÉNYEK – VÉLEMÉNYEK – VITÁK

A honlap részben az elmúlt évek kutatási eredményeit, tapasztalataimat, szakmai véleményemet mutatja be négy kiemelt téma köré csoportosítva.  Azt szeretném ugyanakkor, ha a bemutatás egyben sajátos szakmai konzultációk, viták alapját is képezné, melynek érdekében várom a hozzászólásokat, véleményeket, a témához kapcsolódó szakmai anyagokat.  

NÉGY IZGALMAS TÉMA

  • Régió- és településmarketing,a közel kétévtizedes kutatói, tanácsadói munkám szakmai eredményeimet a 2012-ben, az Akadémiai kiadónál megjelent könyvem tartalmára építve mutatom be, közreadva oktatást segítő anyagokat és felvetve a könyvből kimaradt új témákat, eredmémyeket, különösen az aktuálisan előtérbe álló turisztikai desztináció-marketing terület módszertani, gyakorlati kérdésköreit.
  • A társadalmi marketing megközelítések, a kétéves - a Marketing Intézetben, az Országos Tudományos Kutatási Alap támogatásával megvalósított - kutatási program eredményeire épülnek. Itt a társadalmi marketing terén kidolgozott módszertani koncepció mellett számos alkalmazási területet is felvetek, az egyetemi marketingtől kedzve, az öko-marketingen át a kulturális marketingig.
  • Business marketingtémáját a 2014 őszén, az Akadémiai Kiadónál megjelenő szakkönyvem aktualitására építem, részben segítve azon kollégákat, akik tankönyvként használják majd azt a felsőoktatásban, másrészt pedig sok-sok a könyvben felvetett vagy éppen kimaradt kérdéskörre hívom fel a gyakorlatban ezen a területen dolgozó marketingesek figyelmét.
  • Az innovációmarketing témájával a nyolcvanas évek végén kezdtem el foglalkozni, s az óta többször vezettem többéves tudományos programokat, gyakorlati kutatásokat. Újra aktualitását számomra a nemzetközi és hazai gazdasági trendek vizsgálatának szakmai kihívása mellett, a 2013-ban, a Nemzetki Kiválósági Program pályázatán elnyert Szentágothai János Kutati Ösztöndíj feladatai is adják, melyben a korábbi eredmények szintézise mellett új hipotéziseket is felvetve, keresem az innovációmakreting és a marketinginnovációk terén a hasznos elméleti és gyakorlati válaszokat, új szekunder és primer kutatások segítségével.


ÉRDEKESSÉGEK - HASZNOS TARTALMAK – SZAKÉRTŐI TEVÉKENYSÉG

A „Színes marketing” keretében aktuális, érdekes elméleti és gyakorlati kérdéseket vetek fel, míg a „Tudástárban” olvasásra, vitára érdemes szakmai anyagokat helyezek el. A „Tanácsadás” terepein azokat a tevékenység-köröket mutatom be, ahol tapasztalataim, kidolgozott módszartanok alapján az üzleti vállalkozások, s a non-business szervezetek, intézmények számára tudok személyes segítséget nyújtani. Az „RMC Marketing” a családi vállalkozás honlapjára kalauzólja az érdeklődőt.