Előadásom az MMSZ 25. Marketingkonferenciáján

A Magyar Marketing Szövetség éves - immár 25. jubileumi - konferenciájának nyitóelőadásában a következő év, évek várható marketingtrendjeit foglaltam össze. Az Innovációvezérelt marketing című prezentációban a marketing, a marketing szakma vállalkozások gyakorlatában szükségszerű felértékelődéséről beszéltem, hiszen napjaink felgyorsult piaci változásai, az innováció-vezérelte piacok tudatosságot, új marketingkultúrát kívánnak. A jövő trendje a marketing felértékelődése. Természetesen sok-sok izgalmas változás van az eszközökben, a szakmai gyakorlatban is .....

Ezt vázolja fel a csatolt előadás gondolatmenete.

Tanulmányaim a Marketingkaleidoszkóp 2014 könyvben

Az október 21-én tartott MEGY2014, a Marketing Elmélet és Gyakorlat szakmai találkozója alkalmából adtuk ki a Marketing Intézet kétévente megjelenő kidványsorozatának új kötetét, mely az elmúlt két év kutatási eredményeit foglalja össze.
A tanulmánykötetben az Innovációmarketing kutatásomhoz kapcsolódó három tanulmányt publikáltam, melyeket csatolmányként is mellékelek az érdeklődők számára.

A szófiai Műszaki Egyetem konferenciáján Szozopolban

A moszkvai előadás témájának folytatásaként készítettem el – társszerzőmmel, lányommal, Piskóti Mariannával közösen - Cooperation in Innovation – Empirical Marketing Models c. tanulmányt, melyet a konferencia két hivatalos nyelvén, oroszul és angolul, „tandem”-előadásunkban mutattuk be a ХІІ INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE MANAGEMENT AND ENGINEERING`14 konferencia résztvevőinek. A kooperációs szereplők közül részletesebben foglalkoztunk az egyetemi-üzleti (UBC) kapcsolatokkal, a klaszterek kínálta, innovációs sikereket támogató lehetőségekkel, s az abból eredő marketing feladatokkal.

Tanulmánnyal az ISPIM konferenciáján

A termékinnovációk sikertényezőit modellező kutatásunk eredményeiből, annak további elemzéseiből készített prezentációt Molnárné Konyha Csilla kollégánk adta elő, vitatta meg a XXV. ISPIM (International Society for Professional Innovation Management)– Innovation for Sustainable Economy & Society c. június 8-11. között tartott konferencián, Dublinban. A Strategy, Process and Product: Factors Influencing Market Success of Innovations c. anyag a termékinnováció sikerét meghatározó stratégiai, folymat és terméktulajdonságok közötti kapcsolódásokat elemezte, egy empirikus hazai kutatás eredményei alapján is.

Részvétel az EMAC 43. éves konferenciáján Valenciában

Az Európai Marketing Akadémia (European Marketing Academy) ez évben a spanyolországi Valenciában tartotta éves, immár 43. konferenciáját. A marketing tudomány egyik legnagyobb nemzetközi konferenciáján a „Complex modeling of factors influencing market success of new product and service developments” c. Nagy Szabolcs-Molnár László- és Molnárné Konyha Csilla kollégáimmal, közös tanulmányunkkal vettünk részt.

Előadás Magyarok Világtalálkozója 5. Báthory-Brassay Nemzetközi Konferencián, az Óbudai Egyetemen

A IV. Magyarok Világtalálkozója nagyszabású rendezvénysorozathoz kapcsolódóan szervezi meg, immár ötödik alkalommal az Óbudai Egyetem a széles szakmai kérdéskört témául tűző, közel húsz szekcióban lebonyolításra került rendezvényét. A KKV-k versenyképességével foglalkozó szekcióban mutattam be, a KKV-k innovációs tevékenységére készített új adatelemzéseim eredményeit. A fő üzenet ez esetben is a vállalkozások kooperáció-készségének erősítésére vonatkozott, hiszen e nélkül továbbra is csekély innovációs sikerekkel számolhatunk.

Előadással a győri nemzetközi turizmuskonferencián

A desztináció-marketing belseje” – belső marketing holisztikus megközelítésben” c. előadást tartottam a VI. Nemzetközi Turizmuskonferencián – Nyugat-Magyarországi Egyetem Apáczai csere János Karán, Győrben, 2014. április 14-én. A rendezvény szakmai vendégei az Oroszország turizmusát képviselő hivatalok és vállalkozások voltak, bemutatva a szakmai, piaci együttműködés lehetőségeit.
Társszerzőim Nagy Katalin, Marien Anita kollégáim voltak. Az előadás a desztináció-marketing alkalmazható marketinginnovációs lehetőségeit vizsgáló kutatást készíti elő.

Előadás a moszkvai konferencián

Coopetition in Innovation – Network-Competence in the Business Successc. előadás a moszkvai Russian State University for the Humanities (RSUH) szervezésében tartott,„Judicial, administrative and humanitarian problems of state structures and economical subjects of the R.F: Russian and International experience” c. nemzetközi konferencián –április 1. és 5. között Moszkvában. Az ez évi, orosz nyelvű előadásom a tavalyi, az innovációk lehetőségeiről, gyakorlatáról tartott prezentáció folytatása volt, ahol vállalkozások innovációs folyamaton belüli külső együttműködéseinek sikert meghatározó szerepére, összefüggéseire és realizáló modelljére hívtam fel a figyelmet, s a magyar gyakorlat néhány sajátosságát is kiemeltem.

A konferencia – a gazdaság kulturális program mellett - lehetőséget nyújtott az innovációs témakör, finn, lett, szlovák és bolgár egyetemi partnerekkel történő, esetleges közös nemzetközi pályázatban való továbbvitelének előkészítésére.

Az előadás prezentációs hátterét mellékelem.