Az innovációmarketing fogalma és folyamatai

Piackutatástól a termékek piaci bevezetéséig, menedzseléséig

Az innovációmarketing klasszikus értelmezése nem más, mint marketing az innovációs folyamatban. Ugyanakkor három vonatkozásban célszerű mélyíteni, kiszélesíteni ezt a definiálást, nevezetesen:
  • a marketing, a marketingszemlélet és módszerei az innovációs folyamat minden lépésében meg kell, hogy jelenjenek, az ötletgenerálástól, a piaci bevezetésig, s nem csupán az új termék sikeres piacra vitelének felelőseként kell kezelni,
  • az innovációmarketing üzleti, vállalkozói terepe mellett annak közösségi marketing szintjét is definiálni kell, saját kutatásokkal támogatottan is, kialakítottuk, hogy milyen eszközökkel, formában tudja a marketing a területi, ágazati terepen támogatni a versenyképesség, innováció képesség növelését, miként tudja fejleszteni az egyes szervezetek, vállalkozások környezetét, lehetőségeit,
  • a marketing, mint tudomány és szakma, milyen új megoldásokkal, marketinginnovációkkal kell, hogy folyamatosan megújuljon, bemutatva, hogy milyen szituációkban, milyen piaci helyzetekben mely innovatív marketing megoldások a legalkalmasabbak.