Az innováció fogalmi, tartalmi meghatározása

"Ötlettől a megvalósításig!” – „Verseny által megszűrt kreativitás!”


Innovációról szólva a változások célirányos, szervezett keresését, a gazdaságban és a társadalomban azokból keletkező megújulási lehetőségek rendszeres elemzését, megvalósítását, hasznosulását kell kiemelnünk, mely legismertebb, szlogenszerű megfogalmazása az „ötlettől a megvalósításig”.


Innováció öt alaptípusát, a tématerület atyja, Schumpeter határozta meg, az alábbiak szerint:
 

  • a fogyasztók körében még nem ismert új javak vagy ezek új minőségének az előállítása,(termékinnováció)
  • egy új termékhez kapcsolódva új gyártási vagy kereskedelmi eljárás alkalmazása, (folyamatinnováció)
  • egy értékesítési feladathoz kapcsolódva új piac megnyitása, piaci lépések (piaci, marketinginnováció)
  • nyersanyagok vagy félkész termékek új beszerzési forrásainak felkutatása, megszerzése (beszerzési)
  • új típusú szervezet létrehozása, iparági struktúra átalakítása (szervezeti innováció)


Láthatóan innováció alatt nem csupán a műszaki fejlesztés, felfedezés, új termék és új gyártási eljárások eredményeit, hanem a szervezeti megújítás és a piaci, marketinglépéseket is értjük, miként azt az ún. osloi definiálás is meghatározza. Az innovációval foglalkozó tanulmányok, publikációk gyakran hivatkoznak olyan definíciókra, amelyek forrásait nemzetközi szervezetek munkaanyagai, kutatási jelentései, ajánlásai képezik. OECD forrás szerint „az innováció egy ötlet átalakulása a piacon bevezetett új vagy korszerűsített termékké, az iparban és a kereskedelemben felhasznált új vagy továbbfejlesztett műveletté, vagy valamely társadalmi szolgáltatás újfajta megközelítése.” (Forrás: OECD, 1997, idézi Papanek (1999) 31. old.) Az OECD un. Frascati Kézikönyve szerinti a technológiai innováció: „minden olyan tudományos, műszaki, szervezeti, pénzügyi és kereskedelmi jellegű tevékenység, beleértve az új ismeretanyagba történő befektetéseket is, amely ténylegesen, vagy szándék szerint műszakilag új vagy továbbfejlesztett termékek, eljárások és szolgáltatások megvalósításához vezet.”